1. Về màu sắc- Sơn Kova bền màu hơn so với một số dòng sơn cùng phân khúc. Thực tế thi công trên công trường các dòng sơn khác hay bị trôi màu . Bảng màu đa dạng phục vụ nhu cầu khách hàng

 bảng màu sơn Kova

                      Bảng màu sơn Kova

 

2. Về giá sơn Kova

Danh sách bảng giá sơn Kova tháng 4 năm 2023

  Bảng giá Matit, sơn chống thấm, sơn đặc biệt của hãng sơn Kova

 

Bảng giá sơn trang trí của hãng sơn Kova